Társasház kezelés Budapest - Székesfehérvár

Telefon, hibabejelentés: +36 30 9939-288; +36 20 99 518 99
Ügyfélkapu

Társasház kezelés

Amit vállalunk - Közös képviseleti tevékenység

Ellátása a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, valamint a Megbízó Szervezeti és Működési szabályzata és a társasház közgyűlésének döntése alapján.

Közgyűlési határozatok előkészítése, végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról.

Társasház gazdasági eseményeinek teljeskörű könyvelése az egyszeres könyvvitel előírásai alapján, lakásszövetkezetek esetén kettős könyvvitel biztosítása.

Közgyűlések összehívása, bonyolítása.

Bankszámlával kapcsolatos ügyintézés.

Társasház üzemeltetésének, működésének, karbantartásának biztosítása.

Számvizsgáló Bizottság részére a könyvelés folyamatos ellenőrzésének biztosítása.

Éves tulajdonosi elszámolás elkészítése.

Társasház közüzemiszámláinak pontos és időben történő rendezése.

Éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Közüzemi mérőórák rendszeres ellenőrzése, az esetleges többletfogyasztások okainak feltárása, megszüntetése.

Következő évi költségvetés és üzemeltetési terv elkészítése.

Társasház állagának, felszerelései és berendezési tárgyainak ellenőrzése.

Javaslata következő évi közösköltség összegére vonatkozóan.

Meghibásodás bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére 0-24 óráig, Garancia érvényesítése!

Közösköltséghez való hozzájárulás összegének beszedése.

A szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése.

 

Felújítások előkészítése, költségfelosztás, közgyűléssel történő elfogadtatás – a Számvizsgáló Bizottsággal történő egyeztetést követően –, lebonyolítás, szerződéskötés, számlakifizetés.

Tulajdonosok nyilvántartása, változások átvezetése, egyéb nyilvántartások vezetése.

A tervezett felújítások irányítása, ellenőrzése.

A Számvizsgáló Bizottság által kért beszámolók összeállítása.

Megrendelés, munkaterületátadás, kivitelezésellenőrzése, munkaátvétel, költség igazolás számlával – a Számvizsgáló Bizottsággal történő egyeztetést követően –

Alapító Okirat,Szervezeti és Működési Szabályzat, és a társasház egyéb dokumentációjának megőrzése.

Képviselet átadás - átvétele esetén jegyzőkönyvkészítése, az érintett szolgáltató kírás beli tájékoztatása a képviselők személyében történt változásról.

Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend elkészítése, módosítás előkészítése (ügyvédi közreműködéssel, díjazása, különtétel)

Lakások, nem lakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.

Társasház képviselete harmadik személlyel szemben, illetve hatóságok előtt.

A felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hiba elhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése.

Közös használatú helyiségek hasznosítási lehetőségeinek kidolgozása, közgyűlés elé terjesztése.

A társasház rendszeres érintésvédelmi és villámvédelmi ellenőrzése, karbantartása, szükség szerinti javítása, tűzvédelem biztosítása, tűzoltó berendezések ellenőrzése (ellenőriztetése), szükséges intézkedések megtétele.

Közös költség elmaradások beszedése, jelzálogjog bejegyeztetése a Társasházi törvény és az SZMSZ szerint,(felmerülő költségek megelőlegezése aTársasházat terheli)

Társasházak működésével kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, szükség szerint külön megállapodás alapján a pályázati anyag elkészítése.

Szükséges szerződések megkötése a társasház nevében.

Közreműködés hatósági bejárásokon.

0-24 órás elérhetőség!

 

  • A felsorolt szolgáltatásokon felül prioritást élvez a tulajdonosokkal való közvetlen kommunikáció
  • Kiemelt hangsúlyt fordítunk a követelések kezelésére
  • Cégünknek állandó jogászán kívül a családon belül, további 3 jogász áll
  • rendelkezésünkre, így terheltségtől függetlenül probléma nélkül tudjuk a
  • jogi ügyeket bonyolítani
  • Fogadóórák tartása a társasházon belül (havonta 1 alkalommal)
  • A hatékony erőforrás beosztás érdekében természetesen versenyeztetjük a különböző szolgáltatókat, igyekszünk a közösség érdekeit felmérve a legjobb ár-érték arányt szem előtt tartani
  • Cégünk szerteágazó megbízható vállalkozói kapcsolatokkal rendelkezik, így a társasházak üzemeltetéséhez szükséges személyzetet biztosítani képes (gondnok, takarító, kertész, víz/gáz/villany szerelő, stb.)

 

Technikai háttér

Cégünk a közeljövőben egy arculatváltáson megy keresztül, ami magában hordozza a jelenlegi infrastruktúra további fejlesztését, egységes arculat kialakítását és új munkatársak felvételét.

Jelenlegi infrastruktúra:

8 PC/laptop, 4 Hálózati nyomtató, Internet, Online Jogtár Egyéni igények szerint írt társasházkezelő szoftver.

Jövőbeni bővülés:

PC-k fejlesztése, +1 nyomtató, +1 laptop, Egységes honlap, arculat, logó, ügyfélkapus

belépési lehetőség, Társasházkezelő szoftver továbbfejlesztése.